banier
lijntje lijntje

Overige wespen

Op deze pagina behandelen we alle wespen die we nog niet eerder bij de kop hebben gehad. De meeste behoren tot vrij kleine families, met bij ons vaak maar één of een paar soorten. Er is één uitzondering: de groep van de sluipwespen. Deze groep is enorm groot en telt in Nederland alleen al meer dan 1.500 soorten. De soorten zijn bijna niet op naam te brengen. Elke soort namelijk kent wel minstens één nagenoeg identieke dubbelganger. Van de vele soorten in onze tuin hebben we er maar een paar op naam kunnen brengen. En van veel van die soorten staat de naam nog geenszins met zekerheid vast. Hieronder is per soort aangegeven tot welke familie of groep hij behoort.


foto Chrysis ignata
Gewone Goudwesp Chrysis ignata

De gewone goudwesp is één van de mooiste Europese insecten. Meer...


Familie: Goudwespen (Chrysididae)


foto Auplopus carbonarius
Glasvleugelspinnendoder Auplopus carbonarius

De beste manier om de glasvleugelspinnendoder, tegenwoordig vaak metselspinnendoder genoemd, te herkennen, is te kijken naar de manier waarop het vrouwtje haar prooi behandelt. Meer...


Familie: Spinnendoders (Pompilidae)


foto Arachnospila sp.
Wegwesp Arachnospila sp.

Er zijn een aantal nagenoeg identiek zwart met rode wegwespen, vandaar dat we deze niet tot op de soort kunnen benoemen. Meer...


Familie: Spinnendoders (Pompilidae)


foto Ammophila sabulosa
Grote Rupsendoder Ammophila sabulosa

Ook heel gewoon in tuinen is deze grote rupsendoder. Ze kan twee centimeter lang worden en jaagt op rupsen voor de kids. Meer...


Familie: Graafwespen (Sphecidae)


foto Pemphredon sp.
Pemphredon sp.

Dit is één van de vele Pemphredon-soorten, die heel erg moeilijk tot op soort zijn te benoemen. Meer...


Familie: Graafwespen (Sphecidae)


foto Cerceris arenaria
Grote Knoopwesp Cerceris arenaria

De grote knoopwesp wordt ook wel de gewone snuittordoder genoemd. Het is de grootste soort uit het knoopwespengeslacht. Meer...


Familie: Graafwespen (Sphecidae)


foto Cerceris quadricincta
Geelbuikknoopwesp Cerceris quadricincta

De geelbuikknoopwesp is duidelijk iets kleiner dan de vorige soort. Meer...


Familie: Graafwespen (Sphecidae)


foto Groefbijendoder
Groefbijendoder Cerceris rybyensis

Zoals de naam aangeeft is deze knoopwesp gespecialiseerd in het vangen van groefbijtjes. Meer...


Familie: Graafwespen (Sphecidae)


foto knoopwesp-soort
Knoopwesp-soort Cerceris species

Eén van de andere knoopwespen die van deze foto niet zijn te determineren. Meer...


Familie: Graafwespen (Sphecidae)


foto Philanthus triangulum
Bijenwolf Philanthus triangulum

De bijenwolf is één van de weinige echt bekende graafwespen. Meer...


Familie: Graafwespen (Sphecidae)


photograph Ectemnius continuus
Ectemnius continuus

Deze Ectemnius continuus laat zich ook veel in tuinen zien en jaagt op vliegen. Meer...


Familie: Graafwespen (Sphecidae)


Crabro peltarius
Kleine Zeefwesp Crabro peltarius

De kleine zeefwesp is te herkennen aan het donkere, maar contrastrijk getekende lichaam. Meer...


Familie: Graafwespen (Sphecidae)


photograph Cremnops desertor
Cremnops desertor

Cremnops desertor legt haar eitjes op de rupsen van verschillende vlindersoorten. Meer...


Familie: Schildwespen (Braconidae)


photograph Aoplus personatus
Aoplus personatus

Aoplus personatus legt haar eitjes in de poppen van grotere nachtvlinders. Meer...


Familie: Sluipwespen (Ichneumonidae)


photograph Glyphicnemis profligator
Glyphicnemis profligator

Sluipwespen, zoals deze Glyphicnemis profligator, kunnen heel mooi en kleurrijk zijn. Meer...


Familie: Sluipwespen (Ichneumonidae)


photograph Hepiopelmus melanogaster
Hepiopelmus melanogaster

Tot dusver zijn we frustrerend weinig te weten gekomen over deze Hepiopelmus melanogaster. Meer...


Familie: Sluipwespen (Ichneumonidae)


photograph Agrothereutes abbreviatus
Agrothereutes abbreviatus

Het vrouwtje van Agrothereutes abbreviatus kan niet vliegen, want ze heeft piepkleine vleugeltjes. Meer...


Familie: Sluipwespen (Ichneumonidae)


photograph Dyspetes luteomarginatus
Dyspetes luteomarginatus

Dyspetes luteomarginatus parasiteert op de larven van diverse bladwespen. Meer...


Familie: Sluipwespen (Ichneumonidae)


photograph Banchus pictus
Banchus pictus

We hebben nog maar weinig kunnen terugvinden over deze sluipwesp. Meer...


Familie: Sluipwespen (Ichneumonidae)


photograph ephialtes sp
Ephialtes spec.

Ephialtes-soorten zijn groot en hebben een zeer lange legboor. Deze legde haar eitjes in de holletjes van de rosse metselbij. Meer...


Familie: Sluipwespen (Ichneumonidae)


foto Clistopyga incitator
Clistopyga incitator

Clistopyga incitator kan ook wat roodachtig zijn op het achterlijf. Meer...


Familie: Sluipwespen (Ichneumonidae)


photograph Cosmoconus-soort
Cosmoconus-soort

In Nederland en België komen twee soorten Cosmoconus voor, die van foto's niet van elkaar zijn te onderscheiden. Meer...


Familie: Sluipwespen (Ichneumonidae)


photograph Gasteruption jaculator
Gasteruption jaculator

Gasteruption jaculator behoort tot een eigen, kleine familie van parasitaire wespen. Meer...


Familie: Hongerwespen (Gasteruptionidae)


Bovenkant pagina

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 31-01-2019.
© (2000 - 2024) www.gardensafari.nl (Hans Arentsen) Als u een foto wilt gebruiken, mail mij dan (hans@gardensafari.nl).