banier
lijntje lijntje
back
Lente-Orvlinder Achlya flavicornis

De or-vlinders lijken niet erg op de eenstaartjes hierboven, maar veel meer op uiltjes. Ze houden hun vleugels op de uiltjesmanier en zijn vaak zeer zwaar behaard. De lente-orvlinder linksonder verschijnt al zeer vroeg in het voorjaar. Het exemplaar op de bovenste foto is op 16 maart 2004 gefotografeerd. Hoewel nogal eenkleurig grijsbruin is de tekening best mooi. De larven vinden we alleen op berken; het is dan ook een soort van de lichte zandgronden. De eitjes worden stuksgewijze gelegd bij bladknoppen. De larven zijn mooi, wonen in samengesponnen bladeren en verpoppen al in juni of begin juli. De poppen overwinteren, soms wel twee keer. Op de plaatsen waar hij voorkomt een redelijk gewone soort. Schaars in de duingebieden en elders zeer zeldzaam. De spanwijdte van deze soort die graag op licht afkomt, is 39 tot 44 mm.