banier
lijntje lijntje
back
Dwergvedermot Adaina microdactyla

De dwergvedermot is de kleinste vedermot van de Benelux. Overigens kunnen de vleugels lichter zijn dan die van het dier op de foto's. De grotere vlekken, ondermeer bij de inkeping en aan de bovenrand, kunnen groter zijn, maar ook kleiner. Wel is het lichaam altijd wit. Bij zeer veel overeenkomstige soorten is het lichaam veel donkerder, zodat dat lichte lijf samen met de grotere vlekken op de vleugels goede kenmerken vormen voor deze soort. De spanwijdte loopt uiteen van 13 tot 18mm.

De rupsjes zijn er bijna het gehele jaar. Ze leven in de stengel van de waardplant, alwaar soms een gal ontstaat. De larven van de dwergvedermot zien eruit als veel andere larven die zo beschut leven: geelwit met een bruingele kop. De larven overwinteren in de stengel en bereiken een lengte van slechts 6mm. De enige waardplant van deze soort is het koninginnekruid.

De dwergvedermot vliegt in twee generaties die elkaar overlappen en is te zien van midden mei tot eind augustus. Vliegt vaak overdag tussen dichte vegetatie van bijvoorbeeld de waardplant of klimop. Wordt soms ook aangetrokken door licht en kan dan gemakkelijk worden gevangen. Is niet eenvoudig te fotograferen, omdat het een ongedurige soort is.