banier
lijntje lijntje
back
Mijterschildwants Aelia acuminata

Van de spanners, een nachtvlinderfamilie, zeggen we dat ze erg grote vleugels hebben. Maar voor de dwergspanners bijvoorbeeld gaat dat niet op. De natuur maakt bijna altijd uitzonderingen op de regel. En dat geldt ook voor de mijterschildwants. Die lijkt helemaal niet op een schildwants, maar is er wel een. Hij lijkt veel meer op een omgekeerde mijter, je weet wel, de hoed van Sinterklaas. En zo hebben ze hem dan ook maar genoemd. Het is een soort die je vooral in de zomer ziet in (ongemaaid) gras, maar ook wel in korenvelden, waar hij zelfs schadelijk kan zijn. Ondanks de lange indruk die het beestje maakt, toch meestal maar zo'n 8 of 9 mm lang. In de Benelux is dit een zeer gewone soort. Er komen in Europa nog twee andere mijterwantsen voor, maar die vinden we alleen in het Middellandse Zeegebied.

De mijterschildwants werd vroeger kortweg mijterwants genoemd.