banier
lijntje lijntje
back
Meidoornuil Allophyes oxyacanthae

De meidoornuil lijkt vanuit de verte op heel wat andere bruine uiltjes, maar van dichtbij vallen de groene schubjes gelijk op. Daardoor is de vlinder met geen enkele andere te verwarren. Daar komt nog een keer bij dat hij vrij laat vliegt, zodat dit een eenvoudig op naam te brengen soort is. Overigens is de grondkleur enigszins variabel: er komen ook erg donkere, minder fraai getekende dieren voor. De spanwijdte van de meidoornuil loopt uiteen van 39 tot 46mm.

De eitjes worden in het najaar elk apart bij een bladknop van de waardplant gelegd. Ze zijn eerst geel, later roodachtig grijs. Ze overwinteren en komen pas in maart of april van het volgende jaar uit. De kleine rupsjes leven eerst in de zich ontwikkelende knop en eten die op. Later leven ze van al ontwikkeld blad. Ongeveer half juni gaan de rupsen naar de grond waar ze zich diep ingraven. Dan maken ze een zeer stevige kokon en slapen gedurende enkele weken in die kokon voordat ze erin verpoppen. De rupsen van de meidoornuil zijn meestal groengrijs of bruingrijs. Op de rug vinden we kleine, bleke uitsteekseltjes. Op het elfde segment vinden we een paar kleine bruine puntjes. De kop is bruinrood met donkerbruine spikkels en een zwarte slingerlijn. We vinden de rupsen soms op pruim, appel of berk, maar veel vaker op sleedoorn en meidoorn. De rups wordt ongeveer 42 tot 48mm lang.

De vliegtijd van de meidoornuil ligt vooral in de maanden september en oktober. Hij vliegt al vroeg in de avondschemering en wordt regelmatig gezien in tuinen op klimopbloesem. Bezoekt ook rottend fruit, vooral bramen. Komt niet veel op licht af en is beter te vangen met smeer. Redelijk rustig en daarom niet erg moeilijk te fotograferen, waarbij hij zich zelfs tot op zekere hoogte laat hanteren. Maar pas op: kan ineens zonder aankondiging wegvliegen. In Nederland een niet gewone soort van de bossen op de lichte zandgronden, zowel aan de kust als in het binnenland. Ontbreekt volkomen op klei. Kan daar waar hij voorkomt in redelijke aantallen vliegen. Ook ongewoon in BelgiŽ, maar komt daar meer verspreid voor. Lijkt in BelgiŽ overigens achteruit te gaan.