banier
lijntje lijntje
back
Amara-soort

In tuinen komen vaak heel veel zwarte loop- en mestkevers voor. Nogal wat soorten lijken erg sterk op elkaar, zodat de determinatie ervan vaak niet meevalt. In het geslacht Amara bijvoorbeeld vinden we een aantal zwarte loopkevers die alleen met veel moeite uit elkaar zijn te houden. Toch komen in veel tuinen verschillende soorten voor. Zowel de volwassen kevers als de larven staan bekend als vleeseters. Met enkele soorten wordt zelfs geŽxperimenteerd om te kijken of ze geschikt zijn als biologisch bstrijdingsmiddel tegen plaagdieren. Recent Deens onderzoek heeft echter aangetoond dat de larven van een aantal soorten eerder planteneter dan carnivoor zijn. Een aantal deskundigen, waaronder Denis Keith en Dr. Arved Lompe weten zeker dat de soort hieronder een lid is uit dit Amara-geslacht, maar ze kunnen de precieze soort niet benoemen. Maar een determinatie tot op geslachtsniveau is voor veel zwarte loop- en aaskevers al het maximaal haalbare.