banier
lijntje lijntje
back
Scherphoekvedermot Amblyptilia acanthadactyla

De scherphoekvedermot is een fraai getekende en erg donkere vedermot. Deze soort is beslist veel minder algemeen dan de sneeuwwitte hierboven en wordt uitsluitend in het zuiden en midden van het land gevonden. Overwintert als volwassen vlinder en legt vaak al in februari eitjes. De eerste verse vlinders verschijnen dan al in juli. Tot in november zijn volwassen dieren op zoek naar een overwinteringsplek aan te treffen. Deze soort is dan ook vrijwel het gehele jaar te zien. De rupsen leven op onder meer op nagelkruid, struikhei en dophei. De scherphoekvedermot is een kleine soort. De spanwijdte van de door ons gevangen exemplaren haalde net de 20 mm.