banier
lijntje lijntje
back
Ampedus quercicola

Er zijn een aantal Ampedus-soorten met geheel rode schilden. En die lijken vaak zeer sterk op elkaar. Vandaar dat we niet met zekerheid kunnen zeggen dat dit Ampedus quercicola is. Maar het is bepaald niet onwaarschijnlijk. Met name de zware beharing van het nekschild wijst daarop.

Ampedus quercicola is geen grote soort. De lengte varieert niet zo heel veel: 9 tot 11 mm. De volwassen kever is vaak overdag actief en veel te vinden op de bloemen van de meidoorn. Het is een voorjaarssoort, vooral te zien in mei en juni. De larven leven in rottende boomstammen van allerlei bomen en doen waarschijnlijk twee jaar over hun ontwikkeling. Ze verpoppen in het najaar, maar de kever blijft op de verpoppingsplaats zitten om daar te overwinteren en laat zich eerst in het daarop volgende voorjaar zien. Een redelijk gewone soort in de Benelux.