banier
lijntje lijntje
back
Vosje Andrena armata

Het Vosje komt niet vaker voor dan het Vosje, maar is wel veel opvallender. Hij is wat groter (12 tot 13 mm), zeer sterk oranjerood behaard en die beharing zit op de gehele bovenkant. Hij doet wel denken aan een slanke, lange Akkerhommel. Ook het Vosje stelt niet veel eisen aan z'n biotoop, hoewel hij nog meer een hekel heeft aan begroeiing en het liefst zonnige plekken benut. Ook hij is een echte cultuurvolger die ook heel graag nestelt in bijvoorbeeld de voegen tussen tegels in de tuin, wegkanten enz. De nestgangen kunnen meer dan een halve meter diep zijn. Onder gunstige omstandigheden kunnen heel veel vrouwtjes zeer dich bij elkaar een nestje maken. Door het komen en gaan van de diertjes en de soms zeer grote aantallen vallen dergelijke nestelplaatsen sterk op. Er is maar heel weinig voorkeur voor bepaalde planten, hoewel de dieren gek zijn op rode bessen en kruisbessen en dus nuttige bestuivers in de tuin kunnen zijn. De vliegtijd is ongeveer gelijk aan die van het Vosje en vaak nog iets korter: april en mei. Ook dit is in geheel Europa, inclusief de Benelux, een zeer algemene soort.

Wetenschappelijk stond deze soort tot voor kort bekend als Andrena fulva.