banier
lijntje lijntje
back
Tweekleurige zandbij Andrena bicolor

De tweekleurige zandbij is een tamelijk kleine zandbij die een lengte bereikt van 8 tot 10mm. Het dier is geheel zwart behaard, met uitzondering van de duidelijk afstekende roodbruine beharing op borststuk en pootjes. Ook de kop is zwart tot donkergrijs behaard. Mannetjes zijn meestal lichter gekleurd dan vrouwtjes. Er is eigenlijk maar één andere soort die er veel op lijkt: de zwartbronzen zandbij. Deze is echter veel steviger gebouwd en met een lengte van 12 tot 15 mm duidelijk groter.

Vrouwtjes bouwen hun nest onder de grond. Dit doen ze altijd alleen, maar heel veel vrouwtjes kunnen wel dicht in elkaars buurt nestelen. Er wordt echter nooit een kolonie gevormd. De eerste mannetjes verschijnen erg vroeg: soms al in februari. De vrouwtjes verschijnen later met een piek eind juni/begin juli. Er zijn twee generaties per jaar en daarom is er een tweede piek in augustus. De tweede generatie echter is veel kleiner dan de eerste en bestaat voor het overgrote deel uit vrouwtjes. In het algemeen is de vliegtijd van deze soort dus erg lang: van februari tot in september.

In Nederland vooral een soort van het zuiden, boven de grote rivieren veel schaarser. In het zuiden kan de eerste generatie zelfs overvloedig optreden. Verder een gewone soort in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. In Groot-Brittannië een gewone soort in Engeland en Wales en een lokale soort in Schotland en Ierland, die vooral in de kustgebieden is te vinden.