banier
lijntje lijntje
back
Meidoornzandbij Andrena carantonica

De meidoornzandbij behoort tot de meest voorkomende zandbijen in tuinen en parken. Het is één van de soorten die er een genoegen in scheppen te nestelen onder paden en tegels. Hoewel er gelijkende soorten bestaan is hij redelijk gemakkelijk te herkennen aan de combinatie van uiterlijk en favoriete nestelplaats. Het vrouwtje is een zeer donkere zandbij met een nagenoeg onbehaard achterlijf en een met okerkleurige haren bezet borststuk. De kop is grotendeels zwart met eveneens enkele okerkleurige haren. Je kunt haar gemakkelijk aanzien voor een honingbij, alleen is ze minder slank. Vrouwtjes en mannetjes verschillen in grootte: de vrouwtjes zijn 13 tot 14mm lang, de mannetjes 10 tot 13mm. Daarmee zijn het relatief grote zandbijen. Mannetjes zien we vooral eind april en begin mei. De vrouwtjes verschijnen begin april en kunnen tot eind juni doorvliegen. De meidoornzandbij kan in enorme aantallen optreden. De vrouwtjes maken vaak gebruik van dezelfde nestingang. Wel gebruiken ze ieder een aparte broedkamer. Dat samen een gang gebruiken zonder een gestructureerde kolonie te vormen noemen communaal. Omdat al die broedcellen gebruik maken van één ingang, wordt dat in het voorjaar automatisch de gezamelijke uitgang. Verse dieren komen elkaar in die uitgang in het voorjaar tegen. De mannetjes proberen dan meteen met de vrouwtjes te paren, zodat menig vrouwtje al gepaard heeft nog voor ze één meter heeft gevlogen. De naam meidoornzandbij doet vermoeden dat hij vooral op meidoorn vliegt. Dat is maar deels juist, ook esdoornbloesem is zeer geliefd.

Het dier op de foto is een vrouwtje dat misschien al wel twee maand oud is. Ze is zo afgevlogen en de haren zijn zo afgesleten, dat niet met zekerheid kan worden gezegd dat het een meidoornzandbij is, maar dat is wel waarschijnlijk. De meidoornzandbij wordt wetenschappelijk ook wel Andrena jacobi genoemd. Ook wordt wel gezegd dat het om twee verschillende soorten gaat: Andrena jacobi is een soort van het vroege voorjaar: maart en april en Andrena carantonica is een nagenoeg identieke soort die iets later vliegt in mei en juni. Voor die stelling is echter nooit veel bewijs aangedragen. De meeste geleerden houden het dan ook op één soort. Daarnaast tref je de meidoornzandbij soms ook aan onder de namen Andrena scotica, vooral in Engeland, en Andrena sabulosa, vooral in Duitsland.