banier
lijntje lijntje
back
Grasbij Andrena flavipes

Dit is een zeer veel voorkomende soort: de grasbij. Niet alleen komt hij bijna overal voor, hij kan ook in zeer grote aantallen voorkomen. De vrouwtjes nestelen vaak dicht bij elkaar, zodat het wel lijkt op een kolonie. In Zuid-Engeland zijn wel eens 40.000 nesten vlak bij elkaar gevonden. De grasbij is een tamelijke grote zandbij, die 10 tot 13 mm lang wordt. De brede witte banden tussen de tergieten zijn erg opvallend. De mannetjes en vrouwtjes zijn ongeveer even groot en zien er nagenoeg eender uit, al is de beharing van de vrouwtjes, vooral op het gezicht wat bruiniger dan die van de mannetjes. Op de foto's op deze pagina zie je dan ook een mannetje. De soort peurt nectar uit bijna alle bloemen die voorhanden zijn en is zeker niet op een bepaalde plantengroep gespecialiseerd. De vliegtijd lijkt misschien lang: van april tot eind augustus, maar in die tijd komen twee generaties tot leven. De soort is in grote delen van Europa heel gewoon en rukt steeds verder op naar het noorden, waarbij een paar geleden Zweden werd bereikt. Of dit te maken heeft met de wereldwijde klimaatsverandering is onduidelijk. Ook in Groot-BrittanniŽ is die opmars noordwaarts zichtbaar. Overigens staat de determinatie niet volledig vast, omdat deze soort moeilijk is te determineren en er enkele gelijkende soorten zijn.