banier
lijntje lijntje
back
Ereprijsbij Andrena labiata

Een aantal zandbijen is niet rood behaard, maar heeft een duidelijk rood achterlijf. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ereprijsbij hieronder. Ondanks zijn naam vliegt hij ook wel op andere bloemen, zoals op de foto is te zien. De vliegtijd valt echter wel vaak samen met de bloeitijd van het ereprijs. Het is geen erg grote zandbij; de lengte ligt meestal rond de 10 mm. Het lichaam is niet erg behaard, maar de pootjes wel! De ereprijsbij komt in geheel Europa verspreid voor, maar is nergens talrijk en staat in veel landen op de lijst van bedreigde dieren. In Nederland vooral bekend van Texel, Zuid-Limburg, de Veluwe en, ziehier, de Achterhoek. Verwar het beestje niet met het roodbuikje (Andrena ventralis), een andere soort met een rood achterlichaam, maar dan vooral aan de onderkant.