banier
lijntje lijntje
back
Spinnendoder Arachnospila spec.

De meest voorkomende spinnendoders in de Benelux zijn zwart met wat meer of minder rood vooraan het achterlijf. Vaak zie je de gewone spinnendoder, vroeger meestal gewone wegwesp genoemd. Het diertje jaagt op wolfspinnen en graaft zijn nestgangen graag in zandpaden en -wegen, taluds, tuinen enz. De soort hieronder behoort tot een ander geslacht van zwart met rode spinnendoders, vandaar dat we de soortnaam niet kennen. Tijdens de tijd dat wij naar het diertje keken, groef het wel fanatiek een gat, maar hebben we het niet met een prooi gezien. En hoewel we de omgeving van het gat hebben afgezocht, konden we ook nergens een prooi vinden die klaar lag. Toch weten we nu dankzij Jeroen de Rond dat het hier gaat om een echte spinnenliefhebber uit het geslacht Arachnospila. Bij ons bestaat dat geslacht uit een aantal overeenkomstige soorten die in het veld moeilijk zijn te herkennen.