banier
lijntje lijntje
back
Fraaie dennenbladroller Archips oporana

De fraaie dennenbladroller heeft een chocoladekleurige basiskleur. Melkchocolade wel te verstaan. Verder is de vleugel bezaaid met kleinere en grotere chocoladekleurige streepjes en balkjes. Die zijn van pure chocola. Het totaal maakt een bonte indruk. De soort is wat betreft de tekening nogal variabel, maar gelukkig kleurvast. In sommige gevallen zijn er grote donkerbruine vlekken op de zijkanten en bij de vleugelrand. Het diertje gelijkt dan veel op de andere Archips-soorten. Qua grootte behoorlijk variabel met een spanwijdte die varieert van 10 tot 20 mm.

De rupsjes van de fraaie dennenbladroller zijn onduidelijk gelig groen met zwarte spikkeltjes. De kop is donker: meestal zwart, soms bruin. Na het uitkomen mineren de larfjes de naalden van de waardplanten. Ze maken een gaatje, meestal aan de onderkant van de naald en dringen vandaaruit de naald binnen. Verder spinnen ze een ragfijn webje om het naaldje heen. De uitwerpselen blijven in dat webje hangen en het geheel maakt aangetaste naalden goed herkenbaar. Als ze wat groter geworden zijn, verlaten ze hun favouriete naaldje en spinnen een aantal naalden bij elkaar. We vinden de larven op een aantal naaldbomen, maar Grove Den en Zilverspar lijken het meest in trek.

De vliegtijd van deze soort is lang: van begin juni tot eind september. Wordt overdag soms rustend op bladeren aangetroffen, maar vliegt hoofdzakelijk 's nachts. Komt niet erg vaak op licht af. Is in de Benelux een tamelijk ongewone verschijning in gebieden met veel naaldbomen. In Nederland vooral voorkomend op de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe, het Rijk van Nijmegen, Oost-Brabant en Limburg. Verder zijn er een aantal vindplaatsen bekend uit de duinen. Elders zeer schaars en vaak ontbrekend. Buiten de Benelux eveneens een niet erg gewone en meestal sterk lokale soort. Ook in Engeland een schaarse soort, hoewel de aantallen daar lijken toe te nemen.

De fraaie dennenbladroller is wetenschappelijk lange tijd Archips piceana genoemd.