banier
lijntje lijntje
back
Gevlamde bladroller Archips xylosteana

De gevlamde bladroller is een bruin bladrollertje dat nogal variabel is. Het mannetje is het best te herkennen aan de grijze v-vormige of vleugelvormige vlek (Batman!) op ongeveer een derde van de vleugels, aan de bovenkant donker afgezet met vlekken die soms wat aan ogen doen denken. De vrouwtjes zijn bijna gelig bruin en veel minder getekend. De tekening in de vleugelspitsen zegt bij deze soort niet veel en is heel erg variabel. De mannetjes bereiken een spanwijdte tot ongeveer 20 mm, de vrouwtjes worden tot zo'n 3 mm groter. Op de foto's op deze pagina staat een mannetje.

De rups van de gevlamde bladroller is bleekbruin met een zwarte kop en een zwart uiteinde. Dwars over de kop loopt een licht gelig bandje. Over de rug loopt in de lengte een vaag dun donker lijntje. De rupsjes worden zo'n 10 tot 14 mm lang. Net als bij veel andere schadelijke bladrollertjes komen de rupsjes in de zomer uit en eten van de blaadjes. In de herfst gaan ze in een kokonnetje aan de overwintering beginnen. Zodra het blad van de boom uitloopt ontwaken ze uit hun winterrust en rollen het zich ontplooiende blad op, om dat vervolgens op te eten. De rupsen zijn echte alleseters, maar hebben een voorkeur voor eik. Verder vinden we ze op berk, haagbeuk en meidoorn. Maar ook op voor de mens belangrijke bomen als prunus-soorten, braam, peer en appel.

De volwassen dieren vliegen in één generatie, in juni, juli en augustus. De gevlamde bladroller vliegt heel soms overdag, maar meestal alleen 's nachts. Komt regelmatig op licht af. In Nederland en België een zeer veel voorkomende soort, vooral op de zandgronden en langs de grote rivieren. Ook elders in Europa een gewone tot vaak talrijk voorkomende soort.