banier
lijntje lijntje
back
Gewone koekoekshommel Bombus campestris

Dis het mannetje van de gewone koekoekshommel. Deze is lichtgeel behaard, maar er bestaat ook een veel donkerder variant. Meer over deze soort in de naaste toekomst.