banier
lijntje lijntje
back
Tuinhommel Bombus hortorum

Veel opvallender dan de vorige soorten is de tuinhommel. Hij is vooral veel groter. De koningin bijvoorbeeld kan wel 22 mm lang zijn en een spanwijdte bereiken van 4 cm!. De werksters en darren zijn meestal zo'n 13 tot 16 mm lang en hebben een spanwijdte van zo'n 3 cm. De tuinhommel lijkt erg veel op de aardhommel, maar er is één groot verschil en wel op het borststuk (de thorax). Aardhommels hebben alleen vooraan een min of meer gele band, tuinhommels hebben zowel vooraan het borststuk als achteraan een gele band. De tuinhommel begint bovendien veel later te vliegen dan de aardhommel: het eerste exemplaar zie je meestal pas vanaf het midden van april. Daar staat tegenover dat er nog wel eens een tweede generatie komt, die dan doorvliegt tot begin oktober. Ook de tuinhommel is een echte cultuurvolger. Het nest wordt dan ook bijna overal gemaakt, zoals in parken en tuinen, wegbermen, sportvelden, braakliggende terreinen. Het kan zowel om een onderaards nest gaan, dat gebouwd wordt in verlaten muizennesten e.d., als om een bovenaards nest dat wordt gevestigd in nestkastjes, oude vogelnesten, stallen en zolders. De tuinhommel is wat kieskeuriger dan de weidehommel en is verzot op klaver en distels. Maar in de (groente)tuin ook op gouden regen, bonen, phlox en ridderspoor. De tuinhommel heeft een lange tong en werd daarom vroeger Megabombus hortorum genoemd. Met 50 tot 120 exemplaren zijn de volkeren niet zo heel erg groot. De soort is in geheel Europa heel gewoon en werd vroeger veel de tuin binnen gehaald vanwege zijn grote capaciteit als bonenbevruchter.

Op de bovenste foto staat een mannetje (dar). Op de middelste foto zie je een koningin. Het dier op de onderste foto is helemaal geen hommel, maar een zweefvlieg. Vliegen zijn tamelijk hulpeloze dieren die maar weinig mogelijkheden hebben om zich te verdedigen. Heel veel vliegen doen daarom net alsof ze een wesp of bij zijn. Omdat die kunnen steken worden ze door roofdieren bijna altijd met rust gelaten en de vliegen hopen op dezelfde behandeling. De overeenkomsten tussen de hommelzweefvlieg en de tuinhommelhommel zijn trouwens heel erg groot.