banier
lijntje lijntje
back
Veldhommel Bombus lucorum

De veldhommel is ook een gewone soort in tuinen en zeer lastig te onderscheiden van de aardhommel. Weliswaar is hij iets kleiner, maar dat zie je vaak pas goed als beide soorten tegelijk te zien zijn. Bovendien is de grootte bij beide soorten erg variabel. Met name de eerste werksters kunnen opvallend veel kleiner zijn dan de latere. De koningin is tot 2 cm. lang en bereikt een spanwijdte van 35 tot 40 mm. De werksters zijn enorm variabel: lengte 9 tot 16 mm, spanwijdte 20 tot 33 mm. De darren zijn veel minder variabel en nauwelijks kleiner dan de darren van de aardhommel. Het uiterlijk is zoals bij de aardhommel: een zwart lichaam met een brede gele band achter de kop, een tweede gele band op het achterlijf en een wit kontje. Bij de veldhommel echter wordt het geel omschreven als citroengeel, daar waar men bij de aardhommel spreekt van bruingeel. Bij oudere dieren kan het geel tot grijzig of wittig vervagen. De mannetjes hebben nog meer gele beharing op het lichaam en zijn ruig behaard. De veldhommel is een vroege soort, die soms al eind februari, maar meestal midden maart verschijnt. De koningin bouwt haar nest ondergronds, vaak in een verlaten muizennest. De kolonie is veel kleiner dan die van de aardhommel en bevat meestal zo'n 100 tot 300 dieren; in uitzonderingsgevallen tot 400 dieren. In augustus al valt de kolonie uiteen en zoeken de jonge koninginnen een overwinteringsplaatsje op. Ook de veldhommel is een echte cultuurvolger, die zich door menselijke activiteit nauwelijks laat verstoren. Hij vliegt in het voorjaar veel meer op fruitbomen dan de aardhommel doet. De naam is overigens vrij verwarrend, want de veldhommel is bijna overal gewoon: op het platteland, maar ook langs bossen en zelfs in bossen. Is ook te vinden in parken en tuinen, ook midden in de grote steden. Houdt ook van de bergen en komt in de Alpen voor tot een hoogte van meer dan 2000 m.

De dieren op de bovenste twee foto's zijn waarschijnlijk werksters. De beestjes op de onderste foto's zijn darren.

De veldhommel werd vroeger de kleine aardhommel genoemd. In sommige boeken staat ook wel de naam lichte aardhommel. Dat is een letterlijke vertaling van de naam van het beestje in het Duits.