banier
lijntje lijntje
back
Vierkleurige Koekoekshommel Bombus sylvestris

Dit is één van de meest voorkomende koekoekshommels in Europa. De vierkleurige koekoekshommel is niet zo erg groot. Het vrouwtje parasiteert vooral op de weidehommel, waar ze ook sterk op lijkt. Maar er wordt ook wel bij andere soorten gekoekoekt, zoals bij de akkerhommel. Op de foto's op deze pagina staat overigens de dar (het mannetje). Zowel het mannetje als het vrouwtje bereiken een lengte van ongeveer 15mm. Merkwaardigerwijze hebben de vrouwtjes wel een grotere spanwijdte: 35mm. De mannetjes komen niet verder dan 30mm. Het vrouwtje speurt het nest van haar slachtoffer op de reuk op. Voorzichtig dringt ze het nest binnen en blijft daarna urenlang roerloos zitten. Waarschijnlijk neemt ze dan de geur van het nest over. Daarna legt ze eitjes en verlaat het nest. Vaak komt ze nog een paar keer terug om nog meer eitjes te leggen.

Deze soort wordt ook nog wel eens aangeduid met de verouderde wetenschappelijke namen Psithyrus sylvestris en Fernaldaepsithyrus sylvestris.