banier
lijntje lijntje
back
Wilgensteltmot Caloptilia stigmatella

Dit is de gracieuse wilgensteltmot. Tenminste dat nemen we aan, want er zijn een aantal andere soorten die er sterk op lijken. Aan de hand van het biotoop, de tijd van het jaar waarin je het beestje ziet en de aanwezigheid van bepaalde waardplanten kun je onder enig voorbehoud vaak de soort wel benoemen. De wilgensteltmot is nogal variabel en kan veel sterker getekend zijn. De rupsen mineren eerst de blaadjes. Later kruipen ze uit het blad, krullen het om en leven dan in de krul. Experts zoeken niet naar deze soorten door de motjes zelf te vangen, maar door het mineerpatroon in de blaadjes te bekijken. In geheel Nederland is de wilgensteltmot een vrij gewone soort, die vliegt van eind februari tot eind november.