banier
lijntje lijntje
back
Bonte Geelschild Campyloneura virgula

Met een lengte van ongeveer 4mm is de bonte geelschild een heel kleine blindwants. Kenmerkend zijn de twee gele stippen op het uiteinde van het verharde gedeelte van de voorvleugels. Echt goed zien doe je de soort maar zelden, want hij kan onvoorstelbaar hard lopen. Het diertje steekt heel soms mensen en is dan wel goed te zien. Overigens zien we bijna altijd vrouwtjes. De mannetjes zijn buitengewoon zeldzaam. Men denkt dan ook dat deze soort zich vaak ongeslachtelijk voortplant. Het is een rover die leeft van insectjes in het algemeen en bladluizen in het bijzonder. Ook rode mijten staan op het menu. Overwintert als volwassen dier. De bonte geelschild is gewoon op allerlei loofbomen in geheel Europa, inclusief de Britse Eilanden. Is onbedoeld in Noord-Amerika terechtgekomen, waar hij nu aan de westkust gevonden wordt.