banier
lijntje ../ lijntje
back
Cantharis decipiens

Deze Cantharis decipiens is gefotografeerd terwijl hij uit zijn overwinteringsplaats te voorschijn kwam. Het is een eveneens heel gewone soort, die we in geheel Europa kunnen aantreffen. De bruine kleur en de zwarte vlek op het nekschild zijn doorslaggevend. Het is bovendien met een lengte van 7 tot 9 mm een kleine soort.De volwassen kevers komen tevoorschijn als de meidoorn begint te bloeien. Ze zitten graag op en in de bloemen. Als de meidoorn is uitgebloeid verhuizen ze naar diverse schermbloemigen.