banier
lijntje ../ lijntje
back
Roodpootsoldaatje Cantharis nigricans

Veel van de zwarte soldaatjes zijn grijzig als ze vers zijn. Dat komt omdat de dekschilden bedekt worden door korte grijze haartjes. Enkele soorten verliezen die haartjes al heel snel en zien er dan zwart uit. Het roodpootsoldaatje verliest zijn grijze haar maar heel langzaam en maakt dan ook meestal een grijze indruk. In het Engels wordt hij dan ook het "grijze soldaatje" genoemd. Met een lengte van 9 tot 11 mm is dit een tamelijk kleine soort. Hij lijkt veel op een aantal andere zwarte soldaatjes, maar kan daarvan onderscheiden worden door te letten op deze bijzonderheden. De antennes zijn tweekleurig, maar dat is door het geringe contrast slecht te zien. Ze zijn echter altijd overwegend licht van kleur. Het nekschild is gelig of oranje met een sterk variabele zwarte vlek ongeveer in het midden. De voorpootjes en de middenpootjes zijn geheel gelig-oranje. De achterpoten zijn dat ook, op een opvallende zwarte plek op de dij net boven de knie na. Het onderste gedeelte van de achterpoot is ook oranje-geel maar er zitten enkele variabele zwarte veegjes op. Als de kever die jij bekijkt lichte voor- en middenpoten heeft en enkele zwarte vegen op de achterpoten, maar de zwarte plek net boven de knie mist, dan zou je wel eens Cantharis lateralis in handen kunnen hebben. Zijn alle pootjes licht, ook de achterpootjes, dus zelfs zonder zwarte vegen dan is Cantharis thoracica een goede kandidaat.

De larven jagen op de bodem op andere kleine insectjes. De volwassen kevers zijn ook jagers, maar zij jagen bij voorkeur in de zon op diverse bloemen, vooral op schermbloemigen. Het roodpootsoldaatje is een echte voorjaarssoort. De volwassen kevers zien we vooral in mei en het begin van juni. Het is een soort van bosranden en dergelijke. Vrij algemeen in Oost-Nederland op de zandgronden. Veel schaarser in West- en Noord-Nederland. Ook in de rest van Europa een niet erg algemene soort. In het Verenigd Koninkrijk een schaarse soort van Engeland en Zuid-Wales.

Het roodpootsoldaatje staat ook bekend als de gestreepte weekkever en de gestreepte weekschildkever.