banier
lijntje ../ lijntje
back
Cantharis obscura / Cantharis paradoxa

Een ander typisch zwart soldaatje is Cantharis obscura. Ook hij moet het zonder Nederlandse naam stellen. Hij is gemakkelijk te herkennen, want alle onderdelen zijn zwart, behalve de randen van het halsschild. De soort vindt je vooral in eiken, maar hij wordt ook aangetroffen in boomgaarden. Helaas zijn er twee identieke soorten, die je alleen uit elkaar kunt houden door te kijken naar de geslachtsorgaantjes: Cantharis paradoxa en Cantharis obscura. We hebben dus geen idee welke soort precies op welke foto staat. Zowel de larven als de volwassen dieren zijn soms schadelijk, omdat ze vreten van net uitlopende blaadjes en bloesems. Anderzijds zijn ze ook nuttig, omdat ze ook andere insecten op het menu hebben staan, waaronder bladluizen. De volwassen kevers zijn met een lengte van 9 tot 13 mm. typerend voor de groep weekschildkevers. Beide soorten zijn in geheel Europa gewoon.