banier
lijntje lijntje
back
Gouden tor Cetonia aurata

De gouden tor is een prachtige kever die metallic glanst in allerlei kleuren: groen, rood, violet, brons en goud. Op onze foto staat trouwens een opvallend donker exemplaar. Merkwaardig zijn de witte bandjes die dwars op de vleugels staan. Ze bestaan uit kleine haartjes. Aan de onderzijde is de kever zwaar behaard. De gouden tor wordt tot 20 mm lang. De manier van vliegen is opvallend: de dekschilden blijven namelijk op hun plaats. De vliezige vleugels worden naar buitengedraaid onder de dekschilden door. Bij mooi weer aan te treffen op diverse bloemen, waar nectar en stuifmeel wordt gegeten. Bij slechter weer blijven de kevers in hun schuilplaats.

De gouden tor is in Nederland tamelijk zeldzaam. Veel algemener is de zeer sterk gelijkende gedeukte gouden tor (Protaetia metallica). Aan de bovenzijde zijn heel kleine verschillen tussen de soorten te zien. Zo heeft de gedeukte gouden tor deuken in het dekschild die parallel lopen met de middennaad. Je hebt echter goede ogen of een erg goede foto nodig om die te zien. Het grootste verschil zit aan de onderkant. Daar kun je kijken naar het "borststukuitsteeksel", het prosternum. Bij de gedeukte gouden tor is dat vlak, bij de gouden tor is dat bol. Je moet echter wel heel goed weten waar je precies naar moet kijken.

De larven van de gouden tor lijken heel veel op de engerling van de meikever. Ze leven in vermolmd en rottend hout en overwinteren vaak twee, soms drie keer. De volwassen kevers zijn te zien van mei tot in augustus.

De gouden tor kent een rare verspreiding. In geheel Nederland tamelijk zeldzaam: de gedeukte gouden tor is veel algemener. In Zeeland echter vinden we alleen de gouden tor en komt de gedeukte gouden tor niet voor. In het Verenigd Koninkrijk is de gouden tor de gewone soort in zuidelijke streken: Engeland en zuidelijk Wales. De gedeukte gouden tor komt er nauwelijks voor. In Schotland komen beide soorten niet voor, behalve in de Spey Valley: daar en alleen daar is de gedeukte gouden tor algemeen aanwezig. In Zuid-Europa zijn niet alleen beide soorten algemeen, er komen nog andere, sterk gelijkende soorten voor.