banier
lijntje lijntje
back
Rietmot Chilo phragmitellus

Deze merkwaardig gevormde grasmot, de rietmot, is de grootste van allemaal en ook nog eens één van de gemakkelijkste om te herkennen. Mannetjes en vrouwtjes verschillen: mannetjes hebben donkerder en bredere vleugels. Hun achtervleugel is bruinig of gelig wit, maar nooit helder wit. Met een spanwijdte van 24 tot 32 mm zijn het grote grasmotten, maar zijn ze veel kleiner dan de wijfjes. Die hebben lichtere vleugels, die bovendien veel smaller en puntiger zijn dan die van de mannetjes. De achtervleugel is helder wit. En met een spanwijdte van 30 tot 40 mm zijn ze ook veel groter dan de mannetjes. Er is maar één generatie en die vliegt in juni en juli. Mannetjes zijn geen goede vliegers en blijven bij de waardplant. Vrouwtjes vliegen veel beter en zijn soms ver van de geboortegebieden aan te treffen. Omdat de larven in rietstengels leven, zijn rietvelden de geboortegebieden. Daarom is de rietmot in grote delen van Nederland een gewone soort.