banier
lijntje lijntje
back
Gepluimde Spanner (Colotois pennaria)

De Gepluimde Spanner is een redelijk forse, roodbruine tot grijsbruine spanner met een fikse, rossige haardos op de kop. Op de vleugels lopen twee donkere lijntjes: ééntje daar waar de haardos ophoudt en eentje voor de vleugelrand. Daartussen kunnen zich donkere stippen, veegjes of vlekken bevinden. Meestal hebben de mannetjes er daar meer van dan de vrouwtjes. De onderrand van de vleugels is gegolfd en beide seksen hebben enorm grote, geveerde antennes die aan pluimpjes doen denken, vandaar de naam. Deze soort is niet met andere soorten te verwarren, ook gelet op de vliegtijd. Hij lijkt qua kleur op en is verwant met de Herculesjes, maar hij rust met de vleugels plat en vliegt laat in het jaar. De spanwijdte van de Gepluimde Spanner is 46 tot 50 mm.

De eitjes worden in het najaar in groepjes op takjes van de voedselplantengelegd en komen in het voorjaar uit. De rupsen zijn van een onbestemde grijsbruine kleur met wat donkere veegjes. Vlak voor de staart zitten een tweetal bruinige bultjes. De kop is lichtbruin. Ze bereiken een lengte van wel 5 cm en zijn, zeker voor spanners, tamelijk dik. Overdag wordt roerloos gerust op de waardplant, het eten gebeurt 's nachts. In juni kruipen de rups vlak onder de grond om daar te verpoppen. De vlinders verschijnen vanaf begin september. De rups van de Gepluimde Spanner is polyfaag en te vinden op eik, berk, sleedoorn, meidoorn en vele andere bomen en struiken.

Hoewel een enkele vlinder eerder of later wordt gezien, vliegt de Gepluimde Spanner vooral van half september tot eind oktober. De mannetjes zijn redelijk goede vliegers en komen graag op licht af. De vrouwtjes zijn sloom en vliegen niet veel. Ze zitten meestal op boomstammen op mannetjes te wachten. Er wordt vanaf de avondschemering gevlogen tot ver na middernacht. In Nederland een zeer gewone soort van de bosgebieden op de lichtere zandgronden. In het laagland zeldzaam. Ook elders in Europa een zeer gewone soort in bosrijke gebieden.

Deze soort wordt ook wel de Gepluimde Vlinder genoemd.