banier
lijntje lijntje
back
Cremnops desertor

Op de sluipwespen na vormen de schildwespen de grootste wespenfamilie. Wereldwijd kennen we zo'n 17.000 soorten, maar er zijn er nog veel meer. De meeste gedragen zich als de sluipwespen: ze leggen hun eitjes in of op andere insecten. Een aantal soorten leeft in planten, waar ze de bekende gallen veroorzaken. Besef wel dat er meer dieren zijn die gallen veroorzaken: andere wespen, sommige kevers en mijten bijvoorbeeld. Als levende dieren als gastheer worden gebruikt, worden deze in de meeste gevallen gedood. In een aantal gevallen echter houden de larven de gastheer zo lang mogelijk in leven. De gastheer kan dan raar gaan reageren en wordt erg sloom. Schildwespen blijken in staat zelf een virus te produceren dat deze veranderingen bij de gastheer veroorzaakt. Een aantal soorten wordt gebruikt in de landbouw om schadelijke insecten te bestrijden. Schildwespen lijken soms heel erg op sluipwespen. Een belangrijk verschil zit in de vleugeladering. Sluipwespen hebben meer aders en de adering is mede daarom veel ingewikkelder dan bij de schildwespen.

Over Cremnops desertor hebben we maar weinig kunnen ontdekken. We weten dat de status van de soort nog erg onzeker is. Er zouden zich meerdere soorten onder deze naam kunnen verschuilen, anderen denken dat sprake is van een soortcomplex. Cremnops desertor legt meerdere eitjes in de rupsen van verschillende soorten dag- en nachtvlinders.