banier
lijntje ../ lijntje
back
Dasytes-soort

In het geslacht Dasytes vinden we in Nederland en België zo'n 5 soorten. Alle zijn lichtbehaarde, zwarte kevertjes van ongeveer 3 tot 5 mm lang. Ze zijn zeker van foto's lastig op naam te brengen, waarbij vrouwtjes en mannetjes ook nog eens verschillende kenmerken laten zien. Omdat we van deze kever slechts één foto hebben en die foto niet genoeg details laat zien om tot een zekere determinatie te komen, moeten we het bij de geslachtsnaam laten. En omdat we de soort niet kennen wordt het lastig om verdere informatie over de levenswijze te geven. In het algemeen echter zijn de Dasytes-soorten jagers die regelmatig jagen op bloemen in het volle daglicht. De larven zijn eveneens jagers, maar leven in rottend hout.

Het geslacht Dasytes wordt gerekend tot de familie van de bloemweekschilden (Melyridae), maar werd vroeger ook wel in een eigen familie geplaatst: Dasytidae.