banier
lijntje lijntje
back
Dryomyza anilis

De Dryomyzidae vormen een heel kleine vliegenfamilie van middelgrote tot tamelijk grote vliegen (tot 18 mm in lengte). In Nederland leven drie soorten. Enkele soorten leven aan de kust, waarbij zowel de volwassen vliegen als de larven te vinden zijn op rottend zeewier. Alle soorten hebben grote vleugels en een volledig ontwikkelde clypeus. Dat laatste is een groot verschil met de qua uiterlijk vergelijkbare afvalvliegen. Van een aantal soorten is nog niet alles bekend over de levenswijze.

Dryomyza anilis is een tamelijk kleine soort die 6 tot 10 mm lang wordt. Hij is gemakkelijk te determineren aan de hand van de combinatie van de volgende kenmerken: donkeroranje van kleur, zwart berookte dwarsaderen in de vleugel en een omgeslagen lichaamsrand. We vinden deze soort niet aan de kust, maar in dichte, vochtige bossen. De volwassen vliegen worden aangetrokken door alles dat slecht ruikt: rottende kadavers, stinkzwammen en stront. De larven worden in het wild zelden gevonden, maar de vrouwtjes leggen hun eieren op rottende kadavers die wetenschappers neerleggen. Het maakt daarbij niet uit of het om rotte vis gaat of rot gevogelte. Ook wordt wel aangenomen dat de larven ook leven in ontbindende zwammen. De mannetjes van Dryomyza anilis hebben een eigen territorium en vechten regelmatig onderling om de wijfjes. De volwassen vliegen verschijnen in juni en de soort vliegt door tot de eerste nachtvorst.

Deze soort bewoont het gehele noordelijke halfrond, inclusief Noord-Amerika en Japan. Dryomyza anilis komt verspreid voor in geheel de Benelux.

Deze soort staat ook bekend als Neuroctena anilis.