banier
lijntje lijntje
back
Berkenkielwants Elasmostethus interstinctus

De berkenkielwants is lastig te onderscheiden van enkele sterk erop gelijkende soorten, zoals de jeneverbeskielwants. Belangrijk is de rand die bij de berkenkielwants éénkleurig is. Verder kan de hoeveelheid rood per dier verschillen en zijn de dieren in de winter vaak veel donkerder. Met een lengte van 9 tot 11 mm qua omvang een typische schildwants. De volwassen dieren verschijnen in september en overwinteren. De nieuwe larven zien we vooral in juli en augustus. Op de onderste foto een 5e instar larve van een Elasmostethus-soort, zeer waarschijnlijk de berkenkielwants. Gedetermineerd door Berend Aukema, die echter niet met volledige zekerheid kan zeggen dat het hier om larve van de berkenkielwants gaat, al is dat aannemelijk. De volwassen wantsen zijn liefhebbers van zonnige struwelen. De larven vinden veel op berk.

Algemene soort in de Benelux. De berkenkielwants komt voor over het gehele noordelijke halfrond: Europa, Noord-Azië, Japan en Noord-Amerika.

De berkenkielwants staat ook bekend onder de naam berkenschildwants.