banier
lijntje lijntje
back
Gewone Kielwants Elasmucha grisea

De gewone kielwants is met een lengte van 6 tot 8 mm heel wat kleiner dan de tot dusver behandelde soorten. Het is bovendien een soms lastig te determineren soort, omdat hij in twee kleurvariaties voorkomt. Typisch is de grijze vorm op de bovenste foto's, waarnaar hij ook wetenschappelijk is genoemd. Er is echter ook een roodbruine uitvoering, te zien op de onderste foto. En tot overmaat van ramp kan die roodbruine kleur soms zo zwak zijn, dat het dier van afstand er eerder groenig uitziet! Vooral in de roodbruine uitvoering lastig te onderscheiden van een aantal gelijkende soorten. De vrouwtjes zijn heel zorgzame moeders (iets heel bijzonders bij wantsen), want na het leggen van de eitjes blijft zij bij de eieren en later bij de jongen, om deze onder meer met de stinkende gifstof tegen vijanden te verdedigen. Moeder en jongen trekken vaak nog lang met elkaar op en kunnen soms gezien worden als ze van blad naar blad trekken. In de gehele Benelux is de gewone kielwants een algemene soort, althans daar waar berken groeien; elders ontbrekend. De gewone kielwants wordt ook wel de berkenwants of de gewone broedwants genoemd.