banier
lijntje lijntje
back
Gewone Heidespanner (Ematurga atomaria)

De Gewone Heidespanner is een vaak lastig te herkennen soort: dikwijls heeft hij een lichte ondergrond met bruine banden. Maar die banden kunnen verworden tot vlekken, stipjes of zelfs geheel afwezig zijn. De grondkleur varieert van vuilwit, via gelig tot bruinig. Maar ook geheel bruine exemplaren zonder tekening komen voor. En omdat deze soort vooral overdag vliegt, is hij in die bruine vorm te verwisselen met dikkopjes. Het verschil zie je echter meteen aan de antennes: lang en dun met een sprietje erop bij dikkopjes, dat zijn immers dagvlinders, en zwaar geveerd bij Heidespanners. Door dat vliegen overdag gemakkelijk op naam te brengen, want er is bijna geen gelijkende nachtvlinder die ook overdag vliegt. Met een spanwijdte van 24 tot 34 mm een tamelijk kleine soort. Ondanks het vaak gebandeerde uiterlijk nauw verwant aan de spikkelspanners.

De eitjes komen in juli uit en de rupsen zijn op de waardplant te vinden tot in september. Dan laten ze zich op de grond vallen om ondergronds te verpoppen. Ze zijn bijzonder variabel: van gelig, groenig of lichtbruinig tot bijna zwart. Soms met witte stippen en strepen op de rug. De kop is meestal groen, maar soms lichtbruin met een donkerbruine tekening. De rups van de Gewone Heidespanner wordt zo'n 30 mm lang. Hoewel we de vlinder vooral op de hei aantreffen, waar hij leeft op Struikhei en Dophei, vliegt hij ook wel in lichte bossen met wat heideplanten en graslanden. In die laatste vinden we hem op klaver.

De Heidespanner produceert twee generaties per jaar en vliegt van begin april tot eind augustus met een duidelijke piek in mei en een kleinere piek half juli. Hij vliegt overdag en dan met name op warme en zonnige dagen. In Nederland een zeer veel voorkomende soort op de zandgronden in het midden en oosten. In de duinen een sterk lokale soort. Ontbreekt volledig op de kleigronden van West- en Noord-Nederland. Ook elders in Europa een zeer gewone soort op zandgrond en in heidegebieden.

Deze soort wordt ook wel Heidemeter, Heispanner en Gewone Heispanner genoemd.