banier
lijntje lijntje
back
Strooiselmot Endotricha flammealis

Sommige nachtvlinders gedragen zich meer als dagvlinders. De volwassen vlinders lijken wel een beetje op dagvlinders. De strooiselmot bijvoorbeeld vliegt vooral overdag. Het verschil met dagvlinders is vooral dat dit een heel erg kleine soort is. In onze tuin komt hij hoogzomer vaak voor. Het vlindertje is heel erg variabel, zoals op de foto's is te zien. Er zijn heel lichte,ongetekende exemplaren, lichte exemplaren die duidelijk getekend zijn en tamelijk donkere, vaak sterk getekende diertjes. Je vindt de strooiselmot vooral op de zandgronden (inclusief de duinen) en ook op de Waddeneilanden. De rups leeft op verschillende bomen en struiken: eik, hazelaar, wilg en bosbes. Pas uitgekomen rupsen wonen vaak in een spinsel onder bladeren, bijna volgroeide rupsen eten ook graag rottend blad op de grond. De pop is ingesponnen in een spinsel en ligt op de grond. De vlinders hebben een spanwijdte tot maximaal 22 mm.