banier
lijntje lijntje
back
Eriothrix rufomaculatus

Eriothrix rufomaculatus wordt veel gezien in tuinen en parken. Dat komt omdat de larven parasitair leven in de rupsen van allerlei grasmotten uit de lichtmottenfamilie. Die rupsen leven vaak in de stengels van grassen, sommige ook in de stengels van cultivars. Het lichaam van Eriothrix rufomaculatus is nogal langgerekt en donkergrijs tot zwart met aan elke zijkant een donkeroranje vlek. De grootte van die vlekken is erg variabel. Sommige dieren lijken wel een compleet oranje achterlijf te hebben, terwijl andere slechts zeer kleine oranje vlekjes bezitten.

Eriothrix rufomaculatus is een tamelijk kleine vlieg die een lengte heeft van tussen de 5 en de 10 millimeter. de volwassen vliegen zijn te zien van begin juni tot eind september. Er zijn meerdere generaties per jaar. In geheel Europa, inclusief Ierland, een gewone soort.