banier
lijntje lijntje
back
Urntjeswesp Eumenes papillarius of Eumenes coronatus

De urntjeswespen vormen een klein geslacht van leemwespen. Het zijn echte artiesten, want voor hun jongen maken de vrouwtjes een piepklein potje of urntje. Dit urntje wordt vastgemaakt aan een plant, hek, muur of op een dak. In het urntje wordt een prooidier gedaan. Dan wordt het eitje erbij gelegd. Nu wordt het deksel erop gemaakt en tenslotte brengt het vrouwtje een klein laagje algen aan, waardoor het potje naar korte tijd geheel groen is en nauwelijks opvalt.

In ons land komen ongeveer 5 soorten urntjeswespen voor. Het is echter erg moeilijk om ze te determineren. Ze lijken allemaal vreselijk veel op elkaar en om het verschil te zien moet je letten op heel kleine details. Bijvoorbeeld de lengte van de haartjes op een bepaald lichaamsdeel. De foto's hiernaast zijn echter niet zo goed dat al die piepkleine details zichtbaar zijn. Een definitieve determinatie zal dan ook wel nooit mogelijk blijken. Toch staat één ding vast: het gaat hier om Eumenes papillarius of Eumenes coronatus. Dit zijn twee soorten die in Nederland veel voorkomen, ook in tuinen.