banier
lijntje lijntje
back
Koolschildwants Eurydema oleracea

Niet alleen de mijterwants is soms schadelijk, ook de koolschildwants kan, zeker als hij in grote aantallen optreedt, schadelijk zijn. Het is één van de vele zwarte wantsen met witte of rode vlekken. In onze tuin hebben we tot dusverre alleen de variant met witte stippen gezien, maar roodgestipte komen ongeveer even vaak voor. Alles wat op nevenstaande foto's wit is, is dan rood. Kenmerkend voor de koolschildwants zijn de witte vlek midden op het halsschild en de drie witte vlekken op het lichaam: één op elke vleugel en de derde zit op het einde van het scutellum (het driehoekige schildje). Die drie witte vlekken liggen altijd keurig op één lijn. De koolschildwants is een echte alleseter: hij prikt zijn snuit graag in koolplanten om die uit te zuigen, maar ook andere insecten worden aangevallen en zelfs een soortgenoot is voor hem niet veilig. Met een lengte van 5 tot 8 mm een tamelijk kleine soort. In de gehele Benelux een erg gewone wants, die behalve op kool ook op tal van andere kruisbloemige kan worden aangetroffen, ook in de tuin.

Tot voor kort werd de koolschildwants meestal koolwants genoemd.