banier
lijntje lijntje
back
Bonte valkmot Evergestis pallidata

De bonte valkmot is een tamelijk grote soort (spanwijdte 24 tot 29 mm) met een wat vage, maar toch wel aantrekkelijke tekening op de vleugels. Deze soort zien we soms overdag als hij een eindje van ons vandaan vliegt, want hij laat zich gemakkelijk opjagen. Ook 's avonds te zien als een soort die graag op licht afkomt. De rupsen vinden we vooral op pinksterbloemen en gewoon barbarakruid, maar ook op verschillende cultivars van kruisbloemigen in de tuin. In nagenoeg geheel Nederland een gewone soort, die we echter maar sporadisch aantreffen op de kleigronden van Groningen, Friesland, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. In die provincies is de bonte valkmot echter wel weer gewoon in de duinstrook.