banier
lijntje lijntje
back
Andoornschildwants Eysarcoris venustissimus

Hoewel de andoornschildwants slechts 5 tot 7 mm lang wordt, is het een kleurrijk geval. De kop en het schildje zijn metallic koper. De schouders zijn wit aan de voorkant en groenachtig bruin of grijs aan de achterkant. De rest van het lichaam is eveneens groenachtig bruin met een witte veeg precies langs het schildje. De antennes zijn donkerbruin tot zwart. Hij lijkt veel op de bronsschildwants, maar die is minder getekend en egaler van kleur.

Volwassen andoornschildwantsen kun je het gehele jaar aantreffen, ook in de winter. Verse nieuwe volwassen dieren verschijnen dan vanaf augustus. Deze soort beperkt zich meestal tot twee waardplanten: bosandoorn en witte dovenetel, hoewel hij soms te vinden is op andere planten uit de lipbloemenfamilie. In Nederland een tamelijk algemeen voorkomende soort die echter het meest gezien wordt langs de grote rivieren. Ook tamelijk gewoon in Engeland, noordelijk tot in Yorkshire; maar ontbreekt in Wales en Schotland. Ontbreekt ook in grote delen van Scandinavie, maar verder in geheel Europa en Noord-Afrika een gewone soort.

Deze soort staat ook bekend onder de wetenschappelijke naam Eysarcoris fabricii.