banier
lijntje lijntje
back
Gasteruption jaculator

Er zijn een paar soorten te vinden in de tuin die gemakkelijk op naam te brengen zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de krankzinnige Gasteruption jaculator. Bij deze soort zit het staartstuk niet onderaan het borststuk vast, maar bovenaan. Bovendien steekt het wijfje haar ellenlange legboor ook nog eens parmantig recht overeind. Die boor eindigt dan ook nog eens heel overdreven in een wit puntje. Gasteruption jaculator is maar een klein wespje, maar door die lange uitsteeksels lijkt het heel wat. Hij behoort tot een eigen familie: de hongerwespen (Gasteruptionidae). De leden van deze familie zijn herkenbaar aan het feit dat het achterlijf aan de bovenkant van het borststuk vastzit en niet aan de onderkant. Ze gedragen zich als sluipwespen.

Gasteruption jaculator wordt 14 tot 18 mm lang, maar door hun zeer lange legbuis lijken vooral de vrouwtjes veel langer. In onze tuin is deze soort vooral geïnteresseerd in de nestjes van de rosse metselbij. Die nestelen in de vele gaatjes in onze oude tuinpoort en de wesp onderzoekt die gaatjes regelmatig. Is een nestje goed, dan steekt ze haar lange legboor diep in het gat en legt een eitje op of bij het eitje van de metselbij. Als het eitje uitkomt, vreet de larve eerst het ei of de larve van de metselbij op en vreet daarna het voedsel op dat de bij heeft verzameld voor haar jong. De larve van de wesp overwintert en verpopt in het voorjaar.

Gasteruption jaculator kent slechts één generatie per jaar, maar je ziet de diertjes erg lang: van mei tot september. Dat komt niet omdat ze zo lang leven, maar omdat er verschillende bijen- en wespensoorten worden gebruikt als gastheer en die zijn niet allemaal tegelijkertijd bruikbaar en dus verschijnen de verse wespen gedurende de gehele zomer.

De vrouwtjes uit deze familie zijn vaak nog wel uit elkaar te houden, al was het maar omdat de lengte van de legboor per soort verschillend is. De mannetjes zijn veel moeilijker uit elkaar te houden, omdat ze nu eenmaal geen legboor hebben, zodat een eerste schifting van soorten niet mogelijk is. De op deze pagina afgebeelde dieren zijn gedetermineerd door Kees van Achterberg, dé specialist op dit gebied in Nederland. Gasteruption jaculator is de meest voorkomende soort in Nederland, al weet niemand precies welke soorten nog meer voorkomen. Deze soort wordt bovendien vaak gezien, omdat hij zowel voorkomt bij door liefhebbers gemaakte "bijenhotels" als op bloemen, vooral op schermbloemigen.