banier
lijntje lijntje
back
Bruine molmboorder Harpella forficella

Hier een fraaie soort: de bruine molmboorder. Deze is in heel veel tuinen te vinden, want het is een zeer algemeen vlindertje. Het is een echte zomerliefhebber, want hij vliegt in juni, juli en augustus. De bruine molmboorder vinden we vooral op de zandgronden. Hij ontbreekt in de kleigebieden van ons land. De larven vinden we in vermolmd hout en paddestoelen.