banier
lijntje lijntje
back
Helophorus aequalis Helophorus aequalis

De watertorren (familie Hydrophilidae) vormen een wat wonderlijke groep van grote, zwarte in het water levende soorten, zoals de spinnende watertor en veel kleinere soms kleurrijkere soorten, waarvan een aantal op het land leeft en helemaal niet kan zwemmen! Waterroofkevers nemen zuurstof op door de achterpunt van het lichaam boven het water te houden. De lucht wordt dan onder de dekschilden vastgehouden. Watertorren nemen lucht op via hun antennen en bewaren lucht onder de buik. Op een paar uitzonderingen na kunnen watertorren niet erg goed zwemmen. Vaak klauteren ze over waterplanten heen en zwemmen helemaal niet. Helophorus aequalis behoort tot een geslacht van zowel in of aan het water levende soorten als pure landsoorten. En verwant is zelfs een plaag in koolzaad. Helophorus aequalis kan niet zwemmen en is vooral aan slootkanten te vinden. De larven zwemmen wel redelijk goed en zijn rovers in stilstaand water.

Wetenschappelijk wordt nog volop gediscussieerd over de familie van de waterkevers. Tegenwoordig wordt het geslacht Helophorus ook wel ingedeeld bij een eigen familie (uitsluitend bestaande uit dit geslacht): Helophoridae. Anderen beschouwen het geslacht als een zelfstandige onderfamilie binnen de waterkevers: Helophorinae. Voorlopig houden we het nog op de oude situatie, totdat er wat meer zekerheid bestaat.