banier
lijntje lijntje
back
Gevlekte Smalbok Leptura maculata

Een tamelijk kleine soort is deze gevlekte smalbok. Hij haalt zelden een lengte van meer dan 16 mm. Hij is geel met zwarte vlekken of banden. Die zijn overigens buitengewoon variabel. Bijna geheel gele exemplaren komen voor, net zoals bijna geheel zwarte. Het is een algemeen voorkomende soort, hoewel veel plaatselijker dan de Rode Smalbok. Ook hij zit graag in de tuin op bloemen, maar is minder kieskeurig dan de Rode Smalbok die het liefst op schermbloemen zit. De larven ontwikkelen zich in oude houtstompen, meestal van loofhout, maar ook wel eens in sparren. En terwijl de volwassen dieren slechts zo'n 3 weken leven, doen de larven 2 tot 3 jaar over hun ontwikkeling.

De gevlekte smalbok stond lange tijd bekend onder de wetenschappelijke naam Strangalia maculata. Tegenwoordig wordt hij ook wel Rutpela maculata genoemd.