banier
lijntje lijntje
back
Brandnetelblindwants Liocoris tripustulatus

De brandnetelwants is een klein, maar fraai wantsje met op het schildje een mooi getekend hartje. Net als de twee vlekjes aan de vleugels en de snuit is de kleur van het hartje variabel: van geelwit tot diep oranje. Halverwege het lichaam loopt ook nog een min of meer zichtbare bruinige dwarsband. De pootjes zijn, zoals bij vele wantsen, gevlekt. Het insectje is altijd tussen de 3,5 en 5mm lang.

De eitjes worden in april gelegd en komen in mei uit. De larven lijken niet veel op de ouders. Zo zijn ze geheel groen. De larven leven uitsluitend op brandnetel, waar ze vooral aan de bloemen van de plant zuigen en aan de vruchtbeginselen. Vanaf juli zien we de eerste volwassen dieren verschijnen. Deze treffen we ook op andere planten dan brandnetel aan, maar het staat niet vast dat ze daarop ook zuigen. De volwassen dieren leven lang, want er is slechts n generatie per jaar. De volwassen brandnetelblindwants overwintert tussen afgevallen bladeren op de grond, onder loszittende boombast, in holle plantenstengels enz.

Deze blindwants heeft geen voorkeur voor een bepaald biotoop: daar waar brandnetels zijn vind je hem. Zowel in het bos als langs de rand van het bos, maar ook in (stads)parken, wegkanten en tuinen. De brandnetelblindwants kent een enorm verspreidingsgebied: geheel Europa, het Midden-Oosten, Klein-Azi en de Kaukasus. Het is bijna overal een zeer veel voorkomend beestje. In de gehele Benelux een zeer algemene, deels zelfs overvloedig voorkomende soort.