banier
lijntje lijntje
back
Harlekijnbladroller Lobesia reliquana

Over de harlekijnbladroller weten we nog niet erg veel. Ook op het internet is er maar weinig over te vinden. Veel van de foto's op het web zijn van opgeprikte exemplaren. Die lijken allemaal vaal en kleurloos vergeleken met een levend exemplaar. De grondkleur is oranjebruin. Daarop bevinden zich grote, donkerbruine vlekken met een wit bandje omzoomt. In sommige van die vlekken ontwaren we ook nog donkerrode vlekjes. Kortom een mooi en kleurrijk geval. Zoals meestal zijn de ondervleugels saaier. Ze beginnen wit, maar worden naar de vleugeltop toe donkerder. Die top zelf is zwart. Hij is heel erg klein, want de spanwijdte is vaak niet meer dan zo'n 14 mm.

Er is maar één generatie en die vliegt tamelijk vroeg: van april tot eind juni. De rupsen vinden we op een heel aantal planten, waaronder veel bloeiers in de tuin, zoals composieten en rozen. Maar hij leeft ook op berk, eik en sleedoorn. De vlindertjes vliegen uitsluitend 's nachts en komen bijna nooit op kunstlicht af. Je ziet hem vaak bij toeval overdag in rusthouding op blaadjes in planten en vooral struiken. De soort komt zeer onregelmatig voor. In sommige jaren zie je er vrij veel, andere jaren lijkt hij van de aardbodem verdwenen.

De harlekijnbladroller komt in geheel Europa voor met uitzondering van de Balkan. In Nederland vooral op de zandgronden, maar hij is niet gewoon in de duinen.