banier
lijntje lijntje
back
Gerande Spanner (Lomaspilis marginata)

De Gerande Spanner is een witte vlinder met een zwarte of donkerbruine tekening aan de randen van de vleugels. Die tekening is uiterst variabel en kan bij één exemplaar zelfs per vleugel anders zijn. Desondanks een gemakkelijk te herkennen soort die niet met andere kan worden verward. Niet erg groot met een spanwijdte van 24 tot 28 mm.

De rupsen zien we vanaf juni. Ze zijn groen met vier donkergroene lengtestrepen. De randjes van de segmenten soms met een geel ringetje. De kop is groen met twee opvallende bruinige strepen. Met een maximale lengte van slechts 21 mm blijven de rupsjes tamelijk klein. De rupsen eten 's nachts en zitten overdag roerloos aan de onderkant van een blad. In de herfst laten ze zich op de grond vallen en verpoppen in de grond. De pop kan het volgende jaar uitkomen, maar niet zelden worden twee of zelfs drie winters als pop doorgebracht. De rupsen hebben een sterke voorkeur voor populieren, wilgen en hazelaars.

Vermoedelijk vliegt de Gerande Spanner in meerdere generaties per jaar. In ieder geval is de vliegtijd tamelijk lang: van eind april tot midden augustus. Hij vliegt heel soms overdag en is zeer gemakkelijk uit het struikgewas op te jagen. Maar meestal vliegt hij toch 's nachts. Komt 's avonds gemakkelijk op kunstlicht af, maar vliegt vaak in de ochtendschemering weer weg. In de gehele Benelux een zeer gewone soort.