banier
lijntje lijntje
back
Gerimpelde Spanner (Macaria liturata)

De Gerimpelde Spanner is gemakkelijk te herkennen aan de oranje band die over de voorvleugels loopt. Zelfs het afgevlogen exemplaar op onze foto's heeft daar nog een restantje van. Hij heeft geen duidelijk uitsteekseltje aan de achtervleugel, ondanks dat hij tot hetzelfde geslacht behoort als het Klaverblaadje en het Donkere Klaverblaadje. Hij is met een spanwijdte van 28 tot 34 mm wel ongeveer even groot.

De rups is variabel van kleur: vaak groen met een paar lichte witte lijnen op de zijkant en de rug en een zeer donkergroene streep vlak naast de rug. Hij kan echter ook gelig of bruinig zijn. Lengte 22 mm. We vinden de rupsen op allerlei naaldbomen vanaf mei tot in oktober. Ze verpoppen in een cocon tussen afgevallen naalden en overwinteren als pop.

Hoewel de Gerimpelde Spanner maar twee generaties per jaar heeft, zijn beide langdurig en overlappen ze elkaar. We zien de eerste vlinders eind april en hij vliegt door tot begin september en in gunstige jaren nog langer. Deze nachtvlinder vliegt, zoals de foto's op deze pagina bewijzen, ook wel overdag, maar niet in grote aantallen. Komt 's avonds graag op licht af, soms in grote zwermen. Is overdag gemakkelijk op te jagen en rust op zowel naaldbomen als struiken eronder, zoals hazelaar. Een zeer gewone soort op onze zandgronden, maar schaars op kleigrond.

Voor deze soort wordt de wetenschappelijke naam Semiothisa liturata ook nog veel gebruikt.