banier
lijntje ../ lijntje
back
Roodtip Basterdweekschild Malachius bipustulatus

De roodtip basterdweekschild een heel mooi kevertje. Het is één van de basterdweekschilden, waarvan er nog zo'n 16 andere leven in Nederland en België. Elke soort heeft z'n eigen kleurcombinatie van meestal metalig groen of blauw met rood. De basterdweekschilden lijken op de gewone weekschildkevers, maar hun schilden zijn minder langgerekt, zodat het achterste deel van het lichaam daaronder vandaan komt. De roodtip basterdweekschildkever komt heel veel voor op bloemen in de tuin. Hij jaagt daar op andere insecten, maar knabbelt ook graag aan stuifmeel. Hij is te zien van het vroege voorjaar tot de late herfst, al zie je de meeste in juni en juli. Oorspronkelijk een soort van velden en weilanden met wilde bloemen, maar thans ook veel te zien in parken en tuinen. Het is qua grootte een weinig variabel kevertje van zo'n 6 mm. De larven jagen op andere insectenlarven en we vinden ze vooral in koeienvlaaien en vermolmd hout.