banier
lijntje lijntje
back
Megatoma undata

Megatoma undata is een wat minder algemene kever. Het beestje op de foto's is een mannetje en dat zie je aan de tekening: de witte vlekjes zijn bij de vrouwtjes veel minder duidelijk. Ook hebben vrouwtjes kortere en minder dikke antennes dan de mannetjes. De larven leven van dood materiaal, meestal van de lijkjes van kleine ongewervelden. Ze worden gevonden onder boomschors, maar ook wel in (verlaten) spinnenwebben en in de nesten van vleermuizen. Megatoma undata is het een soort van voornamelijk oudere bossen. De volwassen kevertjes worden 3 tot 7 mm lang en zijn vooral in de periode mei tot juli actief. We zien ze dan soms op dode boomstronken, maar ze bezoeken nu en dan ook wel bloemen voor de nectar en de pollen. Toch kun je ze het hele jaar zien, want ze overwinteren als volwassen kever. Hij wordt echter niet zo erg vaak gevonden. Staat zowel in Duitsland als in Engeland op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten. Omdat het beestje een merkwaardige en zeer verborgen levenswijze heeft is onduidelijk in hoeverre hij echt zeldzaam is.